Home / Marked / Klubbeffekter / Tøymerker

OTC tøymerker

OTC tøymerker, nå på lager!

Benytt anledningen til å dekorere kjøredressen. Et brodert tøymerke er ditt for lusne 80 kroner.
Og det er hjem til deg i postkassa. Du får to for 150,-. Merkene er 7 x 8,5cm store, er av god kvalitet og tåler å sitte på jakka under vask.

Beløpet forhåndsbetales; vi sender ikke ut pr. oppkrav/etterbetaling.

1203 27 48676
Offroad Touring Club
v/ Geir Juklestad
Granveien 14
1178 Oslo

Betaling fra utlandet: Swift/BIC kode: DNBANOKK

IBANNO7012032748676

NB: ved betaling fra utlandet påløper det NOK 50,- i gebyr fra banken pr. betaling. Husk å legge dette til prisen,